by VinaCapital_Admin
VinaCapital là một công ty quản lý quỹ hàng đầu trong nước được thành lập để phát triển và quản lý các quỹ đầu tư dạng quỹ mở; cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư .
Công ty quản lý quỹ VinaCapital là một thành viên của Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam và đã được đăng ký, cấp phép quản lý quỹ từ nhà đầu tư trong nước cho đến nhà đầu tư nước ngoài. Công ty quản lý quỹ VinaCapital hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

LỢI THẾ CẠNH TRANH

1. Công ty quản lý quỹ nội địa tiên phong trên thị trường – là công ty đầu tiên đưa ra các sản phẩm quỹ và dịch vụ mới
2. Được Nhà nước Việt Nam cấp phép mang đến cho khách hàng trong nước và quốc tế những giải pháp và dịch vụ đẳng cấp quốc tế
3. Kinh nghiệm, năng lực và mối quan hệ kinh doanh được củng cố nhờ phát huy lợi thế là thành viên của Tập đoàn VinaCapital
4. Tiêu chuẩn và phong cách làm việc chất lượng quốc tế kết hợp với sự am hiểu sâu sắc thị trường và mối quan hệ kinh doanh đa dạng trong nước
5. Đội ngũ phân tích đầu tư chuyên nghiệp với bề dày kinh nghiệm và tầm nhìn quốc tế

14

14 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hơn 130 nhân viên đang làm việc tại các văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singpapore

100+

Ban Điều hành cấp cao có trên 100 năm kinh nghiệm trực tiếp đầu tư

300+

Mối quan hệ kinh doanh rộng khắp, bao gồm các công ty, các dự án mà VinaCapital tham gia đầu tư và quản lý

1, 8 Tỉ $

Tổng tài sản đầu tư do Tập đoàn quản lý, theo đó VinaCapital trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất tại Việt Nam

Tại sao lại chọn quỹ của chúng tôi?

Phù hợp với khả năng tài chính.

Cơ hội lợi nhuận hấp dẫn.

Thanh khoản cao.

Giảm rủi ro nhờ đa dạng hóa đầu tư.

Thông tin minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.