Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Báo Cáo NAV Bảo Thịnh 2014

Báo Cáo NAV 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 12 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 12 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 12 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 12 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 12 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 11 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 11 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 11 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 03 tháng 11 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 10 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 10 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 10 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 10 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 09 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 09 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 09 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 09 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 09 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 08 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 08 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 08 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 08 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 07 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 07 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 07 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 06 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 06 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 06 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 06 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 06 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 05 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 05 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 05 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 05 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 04 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 04 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 04 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 04 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 31 tháng 03 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 03 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 03 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 03 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 03 tháng 03 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 02 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 02 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 02 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 01 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 01 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 01 năm 2014

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 01 năm 2014

Hotline
Hotline