Home Tin Tức Các tỷ số đo lường quản lý và tăng trưởng

Các tỷ số đo lường quản lý và tăng trưởng

Home Tin Tức Các tỷ số đo lường quản lý và tăng trưởng

Các tỷ số đo lường quản lý và tăng trưởng

by VinaCapital_Admin

Có nhiều thước đo tính hiệu quả trong quản lý và không có một chuẩn mực nào cụ thể vì sẽ rất khó để đánh giá. Những tỷ suất này có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất quản lý đối với doanh nghiệp ngang hàng và đối thủ cạnh tranh. VinaWealth mời bạn tìm hiểu thêm về các tỷ số đo lường về quản lí và tăng trưởng thông qua bài viết hữu ích dưới đây:

 

 

Theo chuyên gia tài chính tại VinaWealth