CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VINASAVE

Chương trình VinaSave

VinaSave là một chương trình tiết kiệm và đầu tư gắn liền với Quỹ mở do VinaWealth quản lý, bao gồm quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth VFF và Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth VEOF.

Thông qua việc đầu tư vào chương trình VinaSave các doanh nhiệp có thể thực hiện chương trình phúc lợi bổ sung cho nhân viên cũng như khuyến khích nhân viên và/hoặc cá nhân thực hiện tiết kiệm và đầu tư đều đặn nhằm đạt được một số tiền có giá trị đủ để họ thực hiện các dự án và hoài bão như: để dành tiền cho con đi học, tham gia khóa học MBA, thực hiện chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới hoặc dự phòng cho những trường hợp có nhu cầu tài chính đột xuất.

Bên cạnh đó doanh nghiệp có thể xây dựng một chính sách phúc lợi linh hoạt thông qua việc xây dựng một tỉ lệ đóng góp hợp lý, một chính sách nhận quyền lợi (vesting policy) khoa học để thu hút và sử dụng người tài.

Ví dụ minh họa: chương trình phúc lợi của doanh nghiệp áp dụng cho nhân viên như sau:

  • Thời gian thực hiện: từ khi bắt đầu đến khi người lao động thôi việc hoặc về hưu;
  • Số tiền đầu tư 3 triệu đồng/ tháng;
  • Tỉ lệ đóng góp của doanh nghiệp/ người lao động là: 1/2;
  • Tỉ lệ phân bổ tài sản đầu tư vào VFF/VEOF là: 70/30
  • Chính sách thực hiện quyền: 100% số tiền đóng góp cuối mỗi năm;

Kết quả sau thời gian tham gia chương trình, dựa trên một số giả định thì người lao động nhận được:

  • 252,5 triệu đồng sau 5 năm;
  • 730,1 triệu đồng sau 10 năm;
  • 1,02 tỷ đồng sau 12 năm;

Xin tham khảo thêm Bảng tính minh họa đính kèm

 Bảng tính minh họa

Một số ưu đãi dành cho chương trình đầu tư tiết kiệm VinaSave so với chương trình đầu tư thông thường.

Thông thường VinaSave
Phí đăng ký mua/ giá trị đăng ký mua 0% 0%
Phí đăng ký bán/ giá trị đăng ký bán (thay đổi theo thời gian nắm giữ)
Dưới 1 năm 2.5% 2.0%
Từ 1 đến dưới 2 năm 1% 2.0%
Trên 2 năm 1% 0%
Giá trị đăng ký mua tối thiểu (đồng) 2.000.000 200.000
Hotline
Hotline