by VinaCapital_Admin
Andy Ho

Trưởng Bộ Phận Đầu Tư VinaCapital & Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Ông Andy Ho hiện là Giám đốc Điều hành của VinaCapital, phụ trách các mảng: đầu tư vào các công ty tư nhân, thị trường vốn và Quỹ đầu tư mạo hiểm. Từ khi gia nhập vào tập đoàn VinaCapital tháng 4/2007, ông Andy Ho đã giúp cho giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ VOF vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ, giải ngân trên 300 triệu đô la Mỹ vào các công ty chiến lược, đưa quỹ VOF trở thành một trong những quỹ hoạt động tốt nhất tại Việt Nam năm 2007. Trước đây, ông Andy Ho là Giám đốc Đầu tư tại Công ty Prudential Việt Nam. Ông phụ trách danh mục đầu tư của thị trường vốn cũng như hoạch định chiến lược đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng của Prudential. Danh mục đầu tư này đã đem lại lợi nhuận gấp 4 lần chỉ trong vòng 18 tháng. Trước khi gia nhập Prudential, ông Andy Ho giữ nhiều vị trí quan trọng tại Dell Ventures và Ernst & Young. Ông Andy Ho là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Mỹ, cử nhân Đại học Colorado, Boulder và là Thạc sỹ của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.