by VinaCapital_Admin
brook

Thành viên HĐQT Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital & Giám đốc Tác nghiệp Tập đoàn VinaCapital

Ông Brook Taylor đã có hơn 18 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có 14 năm ở Việt Nam là đối tác cao cấp của các công ty kế toán lớn. Trước đây, ông Taylor là Phó Giám đốc Điều hành của Deloitte tại Việt Nam và Trưởng bộ phận kiểm toán của công ty. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của Andersen Việt Nam và Đối tác Kiểm toán cao cấp tại KPMG. Ông Taylor có chuyên môn đa dạng trong kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ, tài chính doanh nghiệp, thuế, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý rủi ro hệ thống công nghệ thông tin. Ông có bằng cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria của Wellington, New Zealand, và là một thành viên của Viện Kế Toán New Zealand.