by VinaCapital_Admin

Người đồng sáng lập, Tổng Giám Đốc Điều Hành VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, ông Don Lâm là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, mua bán và sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp và cá nhân. Là một trong những nhà đồng sáng lập của VinaCapital, Don Lâm đã đồng hành với sự phát triển của công ty từ quản lý của một quỹ đầu tư nhỏ khoảng 10 triệu USD vào năm 2003 cho đến khi phát triển thành một công ty dẫn đầu về quản lý đầu tư và phát triển bất động sản ở khu vực Đông Nam Á, với danh mục đầu tư đa dạng về quản lý tài sản khoảng gần 2 tỷ USD.

Ngoài vai trò của mình tại VinaCapital, ông Don Lâm cũng làm việc cho Ban Lãnh đạo của Hội đồng Kinh tế khu vực Đông Nam Á – Diễn đàn kinh tế thế giới. Ông ấy là một diễn giả thường xuyên tại hội nghị đầu tư quốc tế, và được tạp chí Fortune ví như là “Mr. Wall Street” của Việt Nam.

Trước khi thành lập VinaCapital, ông Don Lâm là Phó Tổng giám đốc tại Pricewaterhouse Coopers ở Việt Nam, ông đã dẫn dắt tập đoàn tư vấn và quản lý tài chính doanh nghiệp phát triển và có mặt khắp khu vực Đông Dương. Ông tốt nghiệp ngành Thương mại và Khoa học Chính trị của trường Đại học Toronto, và ông cũng là một thành viên của Viện Kế Toán Công Chứng của Canada. Ông Don Lâm có chứng chỉ kế toán công chứng Hoa Kỳ (CPA) và được cấp giấy phép Chứng khoán ở Việt Nam.