Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Hoài Thu

Bà Nguyễn Hoài Thu

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Hoài Thu

Bà Nguyễn Hoài Thu

by vinawealth_admin

Giám đốc Điều hành VinaCapital và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth

Bà Thu hiện là Giám đốc Điều hành của VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư vào thị trường vốn và phát triển các sản phẩm quỹ mở. Bà Thu có 12 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm ngân hàng đầu tư với DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư đại chúng với DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là đồng sáng lập, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Đầu Tư của Vietnam Asset Management, nơi bà đã thành lập và quản lý nhiều quỹ mở đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt 7 năm với thành tích tốt. Bà Thu có bằng Cử nhân Hạng Nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ tại Việt Nam.