Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Thái Thuận (Thái)

Bà Nguyễn Thái Thuận (Thái)

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Thái Thuận (Thái)

Bà Nguyễn Thái Thuận (Thái)

by vinawealth_admin
ms_thai_v2

Tổng Giám Đốc và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth

Bà có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ, cho các tổ chức tư vấn chiến lược và quản lý đa quốc gia là Hay Management Consultant và Monitor Group. Về Việt Nam từ 2008, Bà phụ trách các vấn đề chiến lược, huy động vốn và quản lý danh mục của tập đoàn VinaCapital. Từ 2012, Bà gia nhập Vietnam Investment Group (VIG), trên cương vị giám đốc và phụ trách các vấn đề đầu tư, quan hệ nhà đầu tư và chiến lược nhân sự của tập đoàn. Bà Thái là Thạc sĩ quản trị Marketing và kinh doanh của trường đại học Wharton và bằng Cử nhân về Tâm lý học của trường Đại học Harvard.