Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Xuân Dung

Bà Nguyễn Xuân Dung

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Bà Nguyễn Xuân Dung

Bà Nguyễn Xuân Dung

by vinawealth_admin

Người quản lý Quỹ trái phiếu VFF

Trong hơn 12 năm kinh nghiệm của mình, Cô Dung từng là trưởng phòng Đầu Tư Trái Phiếu và Nguồn Vốn tại VinaCapital Group, quản lý danh mục đầu tư trái phiếu và nguồn vốn hơn USD 150 triệu và đã đạt được những thành tích ấn tượng. Cô cũng chịu trách nhiệm cho việc tài trợ vốn đối với một số dự án bất động sản ở qui mô tập đoàn và các công ty thành viên. Trước đó, Xuân Dung điều hành danh mục đầu tư trái phiếu hơn USD 150 triệu tại American International Assurance tại Việt Nam. Xuân Dung có bằng thạc sỹ chuyên ngành tài chính tại ĐH South Columbia (USA), bằng cử nhân tài chính ngân hàng tại ĐH Kinh Tế TP.HCM, và bằng cử nhân Anh Văn tại ĐH KH XH&NV TP.HCM.