Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Ông Dương Vương

Ông Dương Vương

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Ông Dương Vương

Ông Dương Vương

by vinawealth_admin

Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Thị Trường Vốn VinaCapital và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth

Dương điều hành hoạt động đầu tư thị trường vốn tại VinaCapital. Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bao gồm 7 năm tại thị trường Việt Nam. Trước khi gia nhập VinaCapital, Dương là Trưởng Bộ Phận Phân Tích Chứng Khoán tại PXP Vietnam Asset Management nơi Dương quản lý đội ngũ chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm về các sản phẩm đầu tư cho tất cả các danh mục. Dương từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác tại nước ngoài trước khi làm việc tại Việt Nam như chuyên viên phân tích cấp cao tại ADIA, Abu Dhabi và chuyên viên phân tích tại ngân hàng Merrill Lynch London. Dương vinh dự đạt chứng nhận CFA từ năm 2001