Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Ông Trần Văn Mẫn

Ông Trần Văn Mẫn

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi Ông Trần Văn Mẫn

Ông Trần Văn Mẫn

by vinawealth_admin

Người quản lý Quỹ cổ phiếu VEOF

Trước khi tham gia VinaWealth, ông Mẫn có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính. Ông Mẫn có 6 năm làm việc tại Công ty CP Quản lý Quỹ Việt Nam (VFM) ở nhiều vị trí khác nhau bao gồm Trưởng Phòng Quản lý Danh Mục đầu tư, chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản đầu tư, lựa chọn tài sản đầu tư. Trước khi về làm việc cho VFM, ông Mẫn có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiển toán khi làm việc tại Công ty Kiểm Toán A&C. Ông có bằng Cử nhân tài chính – tín dụng trường Đại Học Ngân hàng-TP.HCM