Kiến thức đầu tư tài chính cá nhân

0

Kế hoạch tài chính cho gia đình - VinaWealth

Tặng Ebook: Quản lý tài chính cho gia đình bạn

Ebook tuyển chọn những kiến thức và công cụ để quản lý tài chính gia đình từ những chuyên gia tài chính Mỹ và Singapore.


0

Businessman working in the office

Kiến thức về báo cáo tài chính

Khi muốn phân tích và đánh giá những cơ hội đầu tư vào một công ty, thì bước đầu tiên cần làm là phải hiểu được báo cáo tài chính (BCTC) của công ty đó. Có 3 loại BCTC cơ bản – Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mỗi loại báo cáo sẽ đưa ra những góc nhìn khác nhau về vấn đề tài chính của công ty.


0

equity

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

“Môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai” là một câu thành ngữ dân gian được sử dụng rất phổ biến. Dù vậy, giữa các định nghĩa phân loại rõ ràng của hình thức đầu tư, “môn và khoai” lại có thể dùng để miêu tả khá tốt cho một số loại chứng khoán, và trong nhiều loại chứng khoán ngoại lai, trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi chiếm vị trí tối ưu. Một số đặc điểm của hai loại này lại có thể là sự kết hợp tính chất cả cổ phiếu và trái phiếu của các chủ thể phát hành.


0

bond

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ TRÁI PHIẾU

Trái phiếu (vốn vay) là kênh đầu tư lớn nhất trong thị trường chứng khoán của Mỹ, trị giá 38,1 nghìn tỉ đô (cuối năm 2012), gấp hai lần so với kênh cổ phiếu, mang giá trị chỉ khoảng 18,7 nghìn … Read more

0

social insurance

CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Bảo hiểm xã hội là khoản trợ cấp từ chính phủ thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.


0

retirement

Công cụ tiết kiệm hưu trí

Bạn đã có bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi về hưu? Một cuộc sống thoải mái khi về già để bù lại suốt cuộc đời làm việc để lo toan cho cuộc sống hẳn là điều bạn mong muốn.


0

Nhận thức khẩu vị rủi ro

Nhận thức khẩu vị rủi ro

Khi xây dựng danh mục đầu tư, bạn cần phải cân nhắc cả về lợi nhuận kì vọng và rủi ro đầu tư.


Hotline