Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2015

Báo cáo NAV VFF 2015

Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2015

Báo cáo NAV VFF 2015

by VinaCapital_Admin

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 12 năm 2015January 4, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 12 năm 2015January 4, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 12 năm 2015December 28, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 12 năm 2015December 28, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 12 năm 2015December 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 12 năm 2015December 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 12 năm 2015December 11, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 12 năm 2015December 11, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 11 năm 2015December 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 11 năm 2015December 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 11 năm 2015November 29, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 11 năm 2015November 29, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 11 năm 2015November 21, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 11 năm 2015November 21, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 11 năm 2015November 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 11 năm 2015November 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 11 năm 2015November 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 11 năm 2015November 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 10 năm 2015October 30, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 10 năm 2015October 30, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 10 năm 2015October 27, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 10 năm 2015October 20, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 10 năm 2015October 20, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 10 năm 2015October 9, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 09 năm 2015October 2, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 09 năm 2015October 2, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 09 năm 2015September 25, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 21 tháng 09 năm 2015September 25, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 09 năm 2015September 17, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 14 tháng 09 năm 2015September 17, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 09 năm 2015September 11, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 09 năm 2015September 11, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 31 tháng 08 năm 2015September 4, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 31 tháng 08 năm 2015September 4, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 08 năm 2015August 28, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 24 tháng 08 năm 2015August 28, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 08 năm 2015August 21, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 17 tháng 08 năm 2015August 21, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 08 năm 2015August 14, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 10 tháng 08 năm 2015August 14, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 03 tháng 08 năm 2015August 7, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 03 tháng 08 năm 2015August 7, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 07 năm 2015July 31, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 07 năm 2015July 31, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 07 năm 2015July 24, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 07 năm 2015July 24, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 07 năm 2015July 17, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 07 năm 2015July 17, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 07 năm 2015July 9, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 06 năm 2015July 3, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 06 năm 2015July 3, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 06 năm 2015June 26, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 06 năm 2015June 26, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 06 năm 2015June 19, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 06 năm 2015June 19, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 06 năm 2015June 12, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 06 năm 2015June 12, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 06 năm 2015June 5, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 06 năm 2015June 5, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 05 năm 2015May 29, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 05 năm 2015May 29, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 05 năm 2015May 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 05 năm 2015May 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 05 năm 2015May 18, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 05 năm 2015May 18, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 05 năm 2015May 8, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 05 năm 2015May 8, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 04 năm 2015May 8, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 04 năm 2015May 8, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 04 năm 2015April 24, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 04 năm 2015April 24, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 04 năm 2015April 19, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 04 năm 2015April 19, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 04 năm 2015April 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 03 năm 2015April 3, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 03 năm 2015April 3, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 03 năm 2015March 30, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 03 năm 2015March 30, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 03 năm 2015March 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 03 năm 2015March 22, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 03 năm 2015March 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 03 năm 2015March 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 03 năm 2015March 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 03 năm 2015March 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 02 năm 2015March 9, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 02 năm 2015March 9, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 02 năm 2015February 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 02 năm 2015February 13, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 02 năm 2015February 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 02 năm 2015February 6, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 01 năm 2015January 31, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 01 năm 2015January 31, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 01 năm 2015January 23, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 19 tháng 01 năm 2015January 23, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 01 năm 2015January 16, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 01 năm 2015January 9, 2015

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 01 năm 2015January 9, 2015