Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam - VESAF

Cơ hội trong tầm tay

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam – VESAF

Giới thiệu

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (“VESAF”) là Quỹ mở được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam nhằm đầu tư vào cổ phần của các công ty tại Việt Nam. Quỹ có mục tiêu tạo ra những thu nhập dài hạn hấp dẫn đã được quản trị rủi ro nghiêm ngặt.

 

Quỹ tìm kiếm để đầu tư vào những công ty tốt nhất Việt Nam, trong số đó có nhiều công ty mới thành lập hoặc đang trải qua tư nhân hóa, do giới hạn về mức độ tìm hiểu nghiên cứu và tỉ lệ sở hữu nước ngoài mà những nhà đầu tư quốc tế khó có tiếp cân được. Nhà quản lý đầu tư sẽ dùng những chiến lược danh mục đầu tư như sau:

Chiến lược mua và giữ với tốc độ vòng xoay danh mục đầu tư thấp
Tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ
Tập trung vào những cổ phiếu có sự chắc chắn cao
Mở rộng phạm vi đầu tư bao gồm cổ phiếu UPCOM và OTC
Không giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Thông tin
Diễn giải
Cấu trúc Quỹ mở hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (“SSC”)
Thành lập tại Việt Nam
Chiến lược Phân tích cơ bản và đầu tư lâu dài ở Việt Nam
Tỉ lệ giới hạn đầu tư nước ngoại Không giới hạn
Ngày phát hành/ mua lại Thứ Ba hàng tuần. Thời điểm đóng sổ lệnh là 10:30 Sáng Thứ Hai, giờ Việt Nam.
Chính sách định giá Giá trị tài sản ròng – Net Asset Value (“NAV”)
Tần suất NAV Hàng tuần, vào T+3
Tiền tệ định giá Vietnam Đồng (VND)
Nhà quản lý đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth
Ngân hàng giám sát và lưu ký, cung cấp dich vụ quản lý quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
Đơn vị kiểm toán Ernst & Young Vietnam
Nhà phân phối Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaWealth
VinaFlex VinaSave VinaFii
Nhà đầu tư Những nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân của Việt Nam Những nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân của Việt Nam Những nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân nước ngoài
Giá phát hành lần đầu 10.000VND/đơn vị quỹ (~USD 0,44) 10.000VND/đơn vị quỹ (~USD 0,44) 10.000VND/đơn vị quỹ (~USD 0,44)
Đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND(~USD 88) 200.000 VND(~USD 0,88) 100.000.000 VND(~USD 4.425)
Số đơn chỉ tối thiểu cho một lệnh bán 10 đơn vị quỹ 10 đơn vị quỹ 10 đơn vị quỹ
Phí quản lý 1,75% hàng năm 1,75% hàng năm 1,75% hàng năm
Phí phát hành 0% 0% 0%
Phí mua lại 2,5% cho năm đầu tiên, 1% cho những năm tiếp theo, tính riêng cho mỗi lần đầu tư 2% cho hai năm đầu tiên. 0% sau hai năm 3% cho năm đầu tiên, 1% cho năm thứ hai, 0% cho những năm tiếp theo, tính từ ngày của khoản đầu tư đầu tiên trong tài khoản
Thủ tục phát hành 1.Mở tài khoản giao dịch2.Hoàn tất giao dịch mua chứng chỉ quỹ 3. Chuyển tiền từ tài khoản của nhà đầu tư vào tài khoản quỹ tại ngân hàng lưu ký 1.Mở tài khoản giao dịch2.Hoàn tất giao dịch mua chứng chỉ quỹ 3. Chuyển tiền từ tài khoản của nhà đầu tư vào tài khoản quỹ tại ngân hàng lưu ký 1. Mở một tài khoản Vốn Đầu Tư Gián tiếp (“ IICA”)2. Chuyển tiền từ nước ngoài vào IICA 3. Mở tài khoản giao dịch 4. Hoàn tất giao dịch mua chứng chỉ quỹ 5. Chuyển tiền từ IICA vào tài khoản quỹ giám hộ
Hotline
Hotline