Tuyển dụng

Tuyển dụng

VinaWealth là công ty quản lý quỹ trong nước đầu tiên đưa Quỹ mở ra thị trường Việt Nam, Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF). Ngoài ra, VinaWealth còn tiếp tục tiên phong với các giải pháp đầu tư mới như Dịch vụ quản lý Danh mục đầu tư/ Tư vấn đầu tư (VIPS) và VinaSave, chương trình tiết kiệm đầu tư của doanh nghiệp để lưu giữ nhân tài và kế hoạch tiết kiệm định kỳ, hoạch định tài chính cá nhân.

VinaWealth được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ VinaCapital – Công ty quản lý quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiệm đầu tư vượt trội trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng và đầu tư mạo hiểm. VinaCapital đã hoạt động tại Việt Nam hơn 10 năm và có đội ngũ lãnh đạo với tổng cộng trên 100 năm kinh nghiệm đầu tư. VinaCapital hiện đang quản lý các quỹ đầu tư có tổng tài sản trị giá trên 1,5 tỷ USD và có đội ngũ nhân viên trên 150 người, làm việc tại các văn phòng tại Việt Nam, Singapore và Myanmar.

 

 

Liên hệ

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về:

Email: thuyduong.le@vinawealth.com.vn

Phone: 08 3827 8535 – Ext: 411

Cell phone: 0938 979 166 – Ms. Thùy Dương

Hotline
Hotline