Home Tin Tức VinaWealth khắc phục hoạt động đầu tư không phù hợp quy định, cam kết tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

VinaWealth khắc phục hoạt động đầu tư không phù hợp quy định, cam kết tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Home Tin Tức VinaWealth khắc phục hoạt động đầu tư không phù hợp quy định, cam kết tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

VinaWealth khắc phục hoạt động đầu tư không phù hợp quy định, cam kết tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

by VinaCapital_Admin

Để đảm bảo tính minh bạch và liêm chính, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth (“VinaWealth”) xin làm rõ các thông tin liên quan đến quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (“UBCKNN”) ngày 27 tháng 06 năm 2017 như sau:

Thứ nhất, liên quan đến vi phạm trong Công bố thông tin không đúng thời hạn và Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, VinaWealth đã có các sơ sót trong thao tác chuẩn bị, làm chậm trễ tiến độ của một số Báo cáo và Công bố thông tin. Chúng tôi nghiêm túc nhận khuyết điểm và tích cực rà soát quy trình nội bộ để đảm bảo tránh xảy ra chậm trễ trong tương lai.

Thứ hai, liên quan đến vi phạm trong sử dụng vốn của khách hàng ủy thác: do hiểu biết chưa đúng với các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải ngân vốn ủy thác cá nhân vào chứng chỉ tiền gửi (“CCTG”) được phát hành bởi các công ty tài chính tiêu dùng, VinaWealth đã có một số hoạt động đầu tư không phù hợp. Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2017, số lượng tài khoản bị ảnh hưởng là 47 với giá trị tài sản quản lý là 62,7 tỉ đồng. Ngay sau khi được nhắc nhở, VinaWealth đã ngay lập tức dừng các nghiệp vụ này. Với tinh thần khẩn trương khắc phục sự cố, VinaWealth đang tích cực tiến hành việc thương lượng với đối tác tổ chức để mua lại các CCTG mà một số ít Nhà đầu tư cá nhân còn nắm giữ trong vòng sáu (06) tháng tới, qua đó VinaWealth sẽ hoàn trả vốn gốc cộng thêm khoản lãi tích lũy cho mỗi tài khoản. Sự cố nói trên không gây tổn thất nào cho vốn ủy thác của các tài khoản liên quan.

Nhóm tài khoản này không liên quan đến các tài khoản ủy thác khác, và hoàn toàn tách bạch với hơn 4.700 tài khoản quỹ mở với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 740 tỷ đồng của hai quỹ VFF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh) và quỹ VEOF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh). Giá trị của các quỹ mở và các nhà đầu tư quỹ mở do VinaWealth quản lý hoàn toàn không liên quan và do đó không bị ảnh hưởng.

Về nghiệp vụ quản lý quỹ mở, với tính cộng đồng và yêu cầu thanh khoản cao, nghiệp vụ này có chế độ giám sát độc lập rất chặt chẽ để bảo vệ Nhà đầu tư:

+ Từng quỹ mở của VinaWealth có chiến lược đầu tư riêng và giới hạn đầu tư được quy định cụ thể mà VinaWealth phải tuân thủ. Ngân hàng Giám sát độc lập sẽ kiểm tra, trên từng giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ đối với Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của quỹ, và các quy định của pháp luật. Tất cả giao dịch sai phạm sẽ bị ngăn chặn và không thể thực hiện.

+ Ngân hàng Giám sát phải báo cáo hoạt động và kết quả giám sát đến UBCKNN hàng tháng, quý, bán niên, và cuối năm. Ngân hàng Giám sát cũng tổng hợp và tóm tắt tình hình giám sát trên Báo cáo tài chính bán niên và cuối năm của quỹ, và các thông tin này được công bố rộng rãi trên trang điện tử của VinaWealth.

+ Tài sản của quỹ và tài sản của khách hàng ủy thác được theo dõi riêng biệt và lưu ký ở các Ngân hàng khác nhau, không thể trộn lẫn, và đầu tư vào các tài sản khác nhau.

Với chế độ Giám sát chặt chẽ như trên, Nhà đầu tư quỹ mở có thể hoàn toàn yên tâm về việc tính minh bạch và tuân thủ của hoạt động quản lý đầu tư quỹ mở của VinaWealth. Sự cố liên quan đến CCTG nói trên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyền lợi của Nhà đầu tư quỹ mở.

Từ khi thành lập năm 2012 đến nay, VinaWealth đã luôn hành động vì lợi ích của nhà đầu tư và đã đạt thành tích đầu tư nổi bật. Chúng tôi nghiêm túc nhận khuyết điểm và xin cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn về nghiệp vụ. Qua thông cáo này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý đối tác và Nhà đầu tư đã lựa chọn các sản phẩm của VinaWealth và tin tưởng vào tính minh bạch trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Tham khảo thêm thông tin báo chí tại CafeF, Vietstock, NDH, Vietnamfinance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *